Abraham Hicks

Wat je denkt, hoe je je voelt en wat je meemaakt komt altijd met elkaar overeen.